Newsletter
 

Secure shopping protected by SSL Satisfacion Guaranted

Villkor och bestammelser

1. Allmant

Foljande regler och villkor pa sidan Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland galler forsaljningen och frakten av de varor som bestalls av kunden pa Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland.com genom internet. Kundens regler och villkor kommer inte att kunna erkannas om inte Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland uttryckligen haller med dem i skrift.

Endast efter att kunden placerar sin bestallning och ger sitt godkannande initieras ett godkannande och acceptans av Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland. Accepterande av bestallningen kommer att vara i form av en orderbekraftelse pa det SSL-krypterade bestallningsformularet och kunden kommer att fa mottaga ett bekraftelsemail. Innan ordern sands ivag behover kunden bekrafta att han eller hon har last Reglerna och Villkoren och att han eller hon accepterar dem genom att klicka i kryssrutan; endast da kommer Regler och Villkor vara en del av avtalet mellan Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland och kunden.

Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland fraktar varlden over.


2. Erbjudande och bokning av tillganglighet

Alla erbjudanden ar icke-bindande och icke-obligatoriska.
Erbjudanden ar alltid under reservation av tillganglighet. I enskilda fall kan det ske att vid bestallningsdatumet kan produkten inte langre levereras. I detta fall reserverar sig Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland.com ratten att inte leverera varan. Kunden kommer omedelbart att informeras om detta.


3. Produktbeskrivningar

Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland reserverar sig ratten till all forsaljningsdokumentation och information (speciellt siffror, ritningar och vikt/dimensionsindikationer). Alla bilder finns exklusivt for reklamandamal och kan skilja sig fran produkten.
Du far inte ta produktinformationen eller produktbeskrivningen som en garanti till kvaliteten av produkterna; sadana garantier maste avtalas skriftligen.
Fel och andringar galler reservationsexpliciten.

4. Priser, Betalningsregler och standard

Priserna som anges inkluderar inte fraktkostnader. Alla priser namns utan 19% moms. Eftersom att det har ar en global e-handelsplattform behover kunden inte betala moms.

Faktureringsbeloppet maste betalas inom 14 arbetsdagar fran faktureringsdatumet. Om kunden inte betalar inom den ovan namnda tidsfristen bryter han kontraktet. Om kunden bryter kontraktet kommer kundtjanst pa Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland kontakta honom genom e-mail eller telefon efter 7 dagar for att sakerstalla att kunden fortfarande vill fa sin bestallning. Om kunden inte kan kontaktas genom e-mail eller telefon kommer ordern automatiskt att avbrytas efter 28 arbetsdagar.


5. Fraktkostnader

Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland erbjuder GRATIS frakt med alla produkter och enbart i sallsynta fall (registrerad post) kostar frakt 12 Euro. Expressleverans finns tillganglig som en alternativ leveransmetod och kostar ytterligare 12 Euro.


6. Leverans


Information om leveransdatum eller leverans-deadlines ar icke-bindande. Leverans-deadlines satts ut dagen som ordern laggs och kan inte garanteras.
Handelser som inte gar att forutse, undvika och som inte ligger i handerna hos Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland och handelser som inte Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland ar ansvariga for, sasom force majeure, krig, naturkatastrofer och arbetstvister friar Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland fran skyldigheter att leverera inom den utsatta tidsramen. Leverans och prestanda-deadlines eller datum forlangs under varaktigheten av storningarna och kunden kommer att informeras genom lampliga satt. Om det inte gar att forutse hur lange storningarna kommer att halla i sig eller om de varar i langre an 14 arbetsdagar, exklusive helg och semester har varje part ratten att bryta kontraktet och kunden far tillbaka hela betalningen.

Generellt sett sker varans leverans inom 3-7 arbetsdagar med expressleverans eller 8-13 dagar med gratis frakt enligt tillganglighet och leveransplats. Om leveranstiden andras pa grund av tillganglighet kommer kunden foljaktligen att informeras av Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland.


7. angerratt och konsekvenser av aterkallande

Ratt till annullering:
Inom 14 dagar utan angivande av skal kan kunden hava sitt kontrakt skriftligen (till exempel fax eller e-mail). Denna tidsfrist borjar lopa nar konsumenten tagit del av dessa instruktioner skriftligen, men inte fore det att konsumenten far varorna eller fore dess att Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland fullgor sin informationsskyldighet enligt art. 246, st. 2 tillsammans med st. 2, paragraf 1 och 2 EGBGB. For att halla annulleringsdeadlinen ar det nodvandigt att skicka annulleringen eller varan i tid. Du maste skicka annulleringen till \"\"

Konsekvenser av aterkallande:
I handelse av effektiv aterkallelse kommer de omsesidiga mottagna fordelarna att aterlamnas och exempelvis ranta kan komma att overlamnas. Om kunden inte kan aterlamna produkterna eller endast kan aterlamna delar eller varor i forsamrat skick maste koparen i enlighet kompensera Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland. Detta galler inte overlatelse av foremal om forsamringen beror pa kunden. Dessutom kan koparen undvika skyldigheten att betala kompensation for korrekt anvandning av varan genom att inte se dessa varor som hans egendom och utelamna nagot som skadar deras varde. Returer skickas tillbaka pa risk for Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland. For kunden ar returen gratis. Varor som inte kan avsandas ska hamtas av kunden. Skyldigheter att ersatta betalningar maste goras inom 60 dagar. For kunden borjar tidsfristen att lopa vid inskickandet av annullering av varor och for Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland borjar tidsfristen att lopa vid deras mottagning.


8. Returnering av varor


Enligt EU:s medicineringslagar ar returnering av receptbelagda lakemedel inte tillatet. kunden kan dock dra nytta av ratten till aterkallande enligt de villkor som beskrivs i avsnitt 7.


9. Ă„ganderattsforbehall


Varorna forblir egendom av Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland tills de har helt och hallet blivit betalade.


10. Ansvar


Med slitage, enkel konsumtion och godtycklig forstorelse fran anvandaren utesluts felansvaret. Vi ar enbart ansvariga for defekter om varorna har anvants for andamalet som avsetts som anges i instruktionerna eller enligt handelsreglerna. Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland ansvarar inte for skador om de beror pa felaktig forpackning av Apotek Online i Sverige, Dansk, Norge, Finland. Fraktskador maste havdas och rapporteras av kunden till leveransforetaget.


11. Integritetspolicy


For att kunna hantera bestallningen pa basta mojliga vis kommer den personliga informationen nodvandig for transaktionen sparas och behandlas. Din personliga information kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att overlatas till Pharmatheke-News.com i reklamsyfte.


Kundvagn

Kundvagn Ingen produkt i Kundvagn
BELOPP:
€ 0.00

Kundvagn
Live hilfe
gratis frakt

Betalningsalternativ

betalning

Leverans metod

leverans Versandarten